Jak vám monitorování odpadu pomůže vytvořit ekologičtější domácnost

Naše planeta se utápí v odpadu – nejen plastu, ale i dalších materiálech. Pokud se snažíte omezit svůj dopad na životní prostředí, pak je omezení odpadu, který vaše domácnost produkuje, jedna z prvních věcí, na které se zaměřit. Kde s tím ale začít? Nejprve je třeba vědět, odkud se všechen váš odpad bere. Jedná se převážně o obaly od jídla? Zbytky jídla? Jednorázové kosmetické doplňky?

Nejlepší způsob, jak to zjistit, je monitorovat váš odpad. Naučíte se tak lépe porozumět tomu, jaké oblasti vašeho života produkují nejvíce odpadu and jak jste na tom se tříděním.

Jak probíhá monitorování odpadu?

K monitorování odpadu je třeba shromáždit veškerý váš odpad během určitého úseku času (nejčastěji se doporučuje jeden měsíc), kompostovatelné zbytky i vytříděné předměty and analyzovat jejich obsah. Pojďme se na to ale podívat z praktického hlediska – pokud budete monitorovat veškerý vás odpad po dobu jednoho měsíce, zajisté nebudete chtít všechen shromáždit a analyzovat až v poslední den. Proto je nejjednodušším způsobem, jak monitorovat váš odpad, zapsání všeho, co vyhodíte, na seznam či do tabulky – či váš odpad projít na konci každého dne.

Jak na základě monitorování odpadu žít ekologičtěji?

Jakmile zjistíte, z čeho se skládá váš odpad, můžete si z vašich zjištění sestavit jednoduchý graf – ten bude nápomocný, pokud bydlíte s ostatními, kterým tak můžete jednodušeji ukázat, v jakých oblastech je prostor ke zlepšení. Pak můžete jako domácnost začít pracovat na těch oblastech, které do vašeho odpadkového koše přispívají nejvíce. Přemýšlejte nad způsoby, jak odpad raději recyklovat či kompostovat než jej posílat na skládku.

Kompostujte zbytky

Jakmile zjistíte, kolik kompostovatelného odpadu vaše domácnost produkuje, je čas zvážit kompostování, pokud již není součástí vaší domácnosti. Proč kompostovat? Když pošleme zbytky jídla na skládku, nemohou se správně rozložit a produkují metan, jelikož nemají přístup ke kyslíku. Metan je skleníkový plyn 84x silnější než CO2! Kompostování, na druhou stranu, představuje ideální podmínky k rozkladu.

Dobrou zprávou je, že už dávno nepotřebujete zahradu k tomu, abyste mohli kompostovat! Vermikompostéry jsou skvělou bytovou alternativou.

Recyklujte – správně!

Monitorování odpadu je skvělým způsobem, jak zjistit, zda recyklujete správně. Instrukce ohledně recyklace se region od regionu liší, proto si nezapomeňte přečíst vaše místní instrukce. Nezapomeňte také, že recyklace není ideálním řešením a náš recyklační systém je nedokonalý, spotřebovává hodně energie a ne vše, co je vytříděno, je ve skutečnosti recyklováno. Kromě třídění se také snažte omezit množství odpadu, který se ve vaší domácnosti ocitne!

To, co nemůžete recyklovat ani kompostovat, co nejrychleji odstraňte

Pokud to nejde recyklovat ani kompostovat, pak se tohoto zdroje odpadu co nejrychleji zbavte. Tento odpad je nevíce environmentálně škodlivý a často končí nahromaděný na skládkách, ale i odhozený v přírodě či oceánu.

Svůj odpad můžete monitorovat opakovaně, což vám pomůže zjistit, jak se zlepšujete. Ve vašem životě se také mohou objevit nové zdroje odpadu, které vám monitorování odpadu pomůže rychle vychytat.


 

Autor: Lucie Štěpánková