Co přejeme planetě do nového roku?

Dnes v noci vkročíme do nového roku. 2019. Naskakuje mi husí kůže, když si uvědomím, jak rychle minulý rok utekl. Momentálně jsme blíž k roku 2030 než k roku 2000. Šílené, ne? Rok 2030 zní jako daleká budoucnost s lítajícími auty, teleportací a dovolenými ve vesmíru.

Naše planeta Země už existuje asi 4.5 miliard let a ač asi nikdy nezjistíme konkrétní datum, ne které bychom mohli připsat její vznik, začátek nového roku se nabízí jako jedna z alternativ, kdy oslavit její pomyslné narozeniny. Popřát jí do dalšího roku jejího dlouhého a smysluplného života to nejlepší.

pexels-photo-1025469-1024x682

Drahá Země,

blahopřejeme ti k tvým cca 4.5 miliardtým narozeninám a doufáme, že se dožiješ ještě minimálně jednou tolik. Co jednou tolik, ty si zasloužíš daleko víc.

Přejeme ti, aby tě měli všichni rádi a opatrovali tě, abys vždy byla obklopena těmi správnými lidmi. Obyvateli, kteří berou v potaz tvé zdraví a chovají se k tobě hezky, nešpiní tvé oceány plasty a ropou a tvůj vzduch skleníkovými plyny.

Přejeme ti mnoho těch, kteří veřejně obhajují tvé zájmy a hlásají o tom, aby o tebe ostatní pečovali. Od politiků, přes ekologické businessy, po charity: více těch, co ostatní učí tě milovat a respektovat, zavádějí zákony, které tě chrání před újmou a milují tě celým svým srdcem.

Přejeme ti, abys navždy zůstala tak krásná, jako jsi teď a aby tvá krása jen vzkvétala. Abys nás nikdy nepřestala udivovat. Aby tě nikdo nezneužíval a lidé s tebou dobře zacházeli.

Přejeme ti méně toxicity, radioaktivity a poluce. Čisté oceány a ovzduší, řeky a zeminu. Jako každá živá bytost, i ty si zasloužíš péči a lásku, ne násilí a válku. Aby všichni, které štědře živíš, to samé vraceli i tobě a neubližovali ti, aby tě jako matičku Zemi respektovali a dělali tě pyšnou.

Děkujeme, že jsi.

Lucka, Martin, Sabča & Radim