Krátká historie zero waste: odkud se vzalo?

Zero waste, neboli život bez odpadu, se v posledních 20 letech rozšířil po celém západním světě, a to především díky síle internetu a sociálních sítí. Odkud se ale tento životní styl vzal? Kde jsou jeho kořeny a jaká je historie zero waste? To probereme ve dnešním článku – od konferencí a sociálních iniciativ, po rostoucí alternativní trend.

Než se do toho pustíme, ta první věc, kterou musíte vědět o zero waste, je že spadá pod větší hnutí s daleko delší historií: environmentalismus. Ten sahá historicky až do antického Říma a po staletí se obměňoval do své současné podoby. Kromě zero waste a redukce odpadu pod něj spadá mnoho dalších snah a iniciativ, včetně například boje proti změně klimatu.

Před dobou sociálních sítí: méně známá hostorie zero waste

V roce 1995 cestoval kalifornský Dr. Daniel Knapp po Austrálii a debatoval s vládou, firmami a občany o tom, jak limitovat množství odpadu skrze opakované používání, recyklaci a kompostování. Dr. Knapp měl na mysli koncept totální recyklace, který vnímá odpad ne jako něco k odhození, ale jako zdroj, ze kterého by se stále dokola mohly vyrábět nové věci. Tuto myšlenku se začalo dařit pomalu přivádět do praxe právě v Austrálii.

Tyto inovativní postupy vedli k zavedení první zero waste konference na Novém Zélandu. V této konferenci měl důležitou roli aktivista Warren Snow, který pozoroval malá novozélandská města řídící se principy zero waste a poté jezdil po USA a diskutoval o tom, co se na Novém Zélandu naučil. Z toho se zrodila první vlna popularizace zero waste a hnutí se zakořenilo na rostoucím internetu. Po novozélandské konferenci také následovalo založení Mezinárodní Aliance pro Zero Waste (Zero Waste International Alliance), která si dává za úkol vytvářet standard pro vládní organizace, firmy i jednotlivce. Několik oblastí v Austrálii, USA a na Novém Zélandu připravilo plány na cestu za redukcí odpadu, z větších měst například San Francisco, které bylo následovně jmenováno nejzelenějším městem USA.

Online historie zero waste: Bea Johnson a zrod zero waste domácností

Do roku 2008 se zero waste řešilo jako koncept ve vládních organizacích a během procesu výroby, dokud se Bea Johnson, Francouzka žijící v Kalifornii, nerozhodla tento koncept aplikovat na svou vlastní domácnost. Svou cestu k životu bez odpadu začala popisovat na svém blogu Zero Waste Home, který rychle nabyl na popularitě. V roce 2013 vydala knihu Domácnost bez odpadu, dosavad přeloženou do 27 jazyků, kterou v českém překladu najdete na našem e-shopu.

Bea Johnson inspirovala mnoho dalších nyní proslavených zero waste blogerů, včetně Lauren Singer, otevírání bezodpadových obchodů, i založení charit a organizací s cílem bezodpadového světa. Nyní na sociálních sítích najdete statisíce účtů dedikovaných zero waste a #zerowaste byl na Instagramu označen ve více než 5.3 milionech příspěvků!

Zero waste v současné době

Zero waste v současnosti přitahuje mnoho příznivců, ale má i své kritiky. Jedna charakteristika, kterou kritici zero waste vyčítají, je přílišné lpění na znuvupoužitelnosti, když je v některých krajních případech možné, aby znovupoužitelný předmět byl méně ekologický než jednorázový. Tento příklad je něco, co bychom jako příznivci zero waste životního stylu měli také brát v potaz a zero waste vnímat spíše jako filozofii než přesná nařízení, která se musí dodržovat za každou cenu.

Bezodpadový životní styl samozřejmě nejlépe zapadá do celkově ekologického životního stylu, ruku v ruce s redukcí jakéhokoli dopadu na životní prostředí. Pokud je vaše domácnost kompletně bezodpadová, ale stále máte velmi vysokou uhlíkovou stopu, nezapomeňte brát v potaz i ostatní odvětví enviromentalismu a inkorporovat je do vašeho života spolu se zero waste.

Na cestě k zero waste? Prohlédněte si naše oblíbené vychytávky pro život bez odpadu:


 

Autor: Lucie Štěpánková